Proeftuinen


In 2018 hebben wij op verzoek van de Minister van Cultuur een regioprofiel voor het Noorden opgesteld. Hierin staan het Noordelijke culturele ecosysteem en de ambities voor de komende jaren beschreven.

In lijn met deze ambities hebben we een aantal proeftuinen opgezet, op het gebied van meertaligheid, beeldende kunst en publieksbereik. De Minister heeft besloten om de proeftuin meertaligheid financieel te matchen vanuit het Rijk. Hieronder vindt u een korte beschrijving per proeftuin.

Nieuws proeftuinen

Meertaligheid

De Proeftuin Meertaligheid is een initiatief van We the North met als doel om onze inwoners via prikkelende culturele projecten op een laagdrempelige wijze in aanraking te laten komen met de diversiteit aan talen in de regio. Hiervoor zullen we eerst een duurzaam netwerk opzetten tussen cultuurmakers en instellingen die zich met taal bezighouden.

De provincies Gelderland en Overijssel hebben zich bij deze proeftuin aangesloten. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft besloten om deze proeftuin financieel te matchen.

Artist in Space

Artist in Space is een experimenteel talentprogramma beeldende kunst, ontwikkeld en uitgevoerd door de leden van platform Noordenaars gedurende 2019-2021. Twaalf beeldende kunstinstellingen uit Noord-Nederland werkten samen en creëerden nieuwe kansen voor 56 Noord-Nederlandse talenten binnen de beeldende kunst. De samenwerking werd ondersteund door de noordelijke overheden (We the North), Mondriaan Fonds, Keunstwurk en K&C. Download hier het verslag van Artist in Space.

Nieuw Publiek

In de proeftuin nieuw publiek onderzoeken Stichting Kunst & Cultuur en de Rijksuniversiteit Groningen hoe drempels te verlagen en gaan ze experimenteren met nieuwe vormen van aanbod, publieksbereik en marketing. Doel is om samen met podiumkunstinstellingen manieren te ontwikkelen voor het creëren van een relatie met bestaand en nieuw publiek.

Er wordt samengewerkt met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), de Boekmanstichting en het lectoraat Kunst en Maatschappij van de Hanzehogeschool. De proeftuin wordt mede mogelijk gemaakt door We the North, het Fonds Podiumkunsten en het VSB fonds.