Over We the North


Het cultuurprogramma We the North is een initiatief van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen. Samen bereiken we met het We the North-programma 1,7 miljoen inwoners. Hierbij werken we onder andere aan talentontwikkeling van makers in de podiumkunsten, popmuziek en beeldende kunst.

We the North is in 2017 gestart met een vierjarig programma en per 1 januari 2021 is We the North 2021-2024 gestart, een nieuwe periode van noordelijke culturele samenwerking. We the North wordt landelijk met grote belangstelling gevolgd en vormt onmisbare input voor de dialoog over een herzien cultuurstelsel.

We the North heeft in 2021-2024 als belangrijkste doelstellingen :

  • Faciliteren en stimuleren van versterking en vernieuwing voor een samenhangende culturele infrastructuur in Noord-Nederland met goede onderlinge verbindingen, waarin zowel disciplinair als interdisciplinair werkende makers en talenten zich professioneel kunnen ontwikkelen;
  • Het versterken van de keten talentontwikkeling cultuur in verdieping en professionalisering (niveau 3 en 4) voor Noord-Nederland op het gebied van artistieke kwaliteit en ondernemerschap;
  • Het versterken en verstevigen van culturele instellingen in Noord-Nederland met de kennis en expertise uit Noord-Nederlandse samenwerkingsverbanden;
  • Het bereiken van nieuwe publieksgroepen voor cultuur in Noord-Nederlands verband.

Budget

Er is 600.000 euro per jaar beschikbaar, bovenop de bestaande cultuurbudgetten van de overheden. We the North fungeert niet als subsidieloket. Het budget wordt beheerd door het NOC en wordt uitsluitend ingezet voor noordelijke experimenten die we als overheden samen met het culturele veld ontwikkelen.