Uitvoeringsregeling We the North 2021-2024


Per 1 januari 2021 is We the North 2021-2024 gestart, een nieuwe periode van noordelijke culturele samenwerking met bijbehorende uitvoeringsregeling.

De belangrijkste doelstellingen binnen de regeling zijn:

  • Faciliteren en stimuleren van versterking en vernieuwing voor een samenhangende culturele infrastructuur in Noord-Nederland met goede onderlinge verbindingen, waarin zowel disciplinair als interdisciplinair werkende makers en talenten zich professioneel kunnen ontwikkelen;
  • Het versterken van de keten talentontwikkeling cultuur in verdieping en professionalisering (niveau 3 en 4) voor Noord-Nederland op het gebied van artistieke kwaliteit en ondernemerschap;
  • Het versterken en verstevigen van culturele instellingen in Noord-Nederland met de kennis en expertise uit Noord-Nederlandse samenwerkingsverbanden;
  • Het bereiken van nieuwe publieksgroepen voor cultuur in Noord-Nederlands verband.