Het cultuurprogramma We the North is een initiatief van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen. Samen bereiken we met het We the North-programma 1,7 miljoen inwoners. Hierbij werken we onder andere aan talentontwikkeling van makers in de podiumkunsten, popmuziek en beeldende kunst.

We the North is in 2017 gestart met een vierjarig programma en per 1 januari 2021 is We the North 2021-2024 gestart, een nieuwe periode van noordelijke culturele samenwerking. We the North wordt landelijk met grote belangstelling gevolgd en vormt onmisbare input voor de dialoog over een herzien cultuurstelsel.