2017-2020


Projecten 2017-2020

'Groot dromen, vandaag beginnen': Cultuureducatie

Het belang van cultuureducatie in het onderwijs is gegroeid. Maar het kan nog meer en beter. Daarom hebben de cultuureducatie instellingen uit het Noorden de krachten gebundeld in het project ‘Groot dromen, vandaag beginnen’. Zij werken de komende jaren gezamenlijk aan deskundigheidsbevordering van cultuuraanbieders en kunstvakdocenten, creatieve partnerschappen tussen onderwijs en cultureel veld en de verbinding tussen cultuur- en taaleducatie.

Bijdrage We the North

€ 110.000,- voor gehele project.

Thuis in Hoogeveen: cultuurparticipatie vluchtelingen

Kunst kan een positieve bijdrage leveren aan inburgering en integratie. In ‘Thuis in Hoogeveen’ vertelden Syrische vluchtelingen het verhaal van hun vlucht en hun kennismaking met Nederland. De deelnemers gaven zelf de voorstelling vorm, schaafden tijdens dit proces hun Nederlands bij en kregen hulp om contact te maken met hun Nederlandse buurtgenoten. Vanwege het grote succes is de methodiek ook in Groningen toegepast en wordt deze verder uitgedragen.

Bijdrage We the North

€ 10.000,- voor verspreiding methodiek.

Art'66: cultuurparticipatie ouderen

Het deelnemen aan culturele activiteiten draagt bij aan gezondheid en welzijn van ouderen. Vanuit deze gedachten is het experiment ‘Art’66’ ontstaan. Art’66 richt zich op het creëren van passend aanbod voor ouderen die weinig met kunst en cultuur in aanraking komen. Om ouderen, cultuurmakers en zorginstellingen te inspireren hebben wij in 2017 het symposium Zin-tuigen georganiseerd. Inmiddels staan de uitvoeringsprojecten in de steigers.

Bijdrage We the North

€ 10.000,- symposium Zin-tuigen in Emmen.
€ 20.000,- festival UP! in Leeuwarden.

Community Art Netwerk Noord-Nederland leergemeenschap

Het bereik van publieksgroepen in dorpen en stadswijken is sterk verbreed door community art-achtige programma’s als De Reis, Under de Toer, Podium Platteland en De Wijk de Wereld. Kennis en ervaring die daarmee is opgedaan willen we graag delen met makers, beleidsmakers en ondersteuners in Groningen, Fryslân en Drenthe. We zijn daarom met een ‘leergemeenschap community art’ gestart en willen die schat aan ervaring in komende jaren nog meer toepassen. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten al plaatsgevonden.

Bijdrage We the North

€ 10.000,- voor organisatie bijeenkomsten.

Noordelijke cultuurlening

Subsidie is niet altijd het antwoord op alle financieringsvraagstukken vanuit de sector. Wij verbreden daarom de financieringsmix voor kunst en cultuur door een noordelijke cultuurlening in samenwerking met Cultuur+ Ondernemen. Deze cultuurlening biedt kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele organisaties de mogelijkheid om te lenen tegen een scherpe rente. Door gebruik te maken van een lening behouden kunstenaars hun artistieke vrijheid.

Bijdrage We the North

€ 79.500,- voor de periode 2018-2020.

Filmhub Noord

Filmhub Noord is een nauwe samenwerking tussen Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Kunstkade, Forum Groningen, Film in Friesland en het Internationaal Filmfestival Assen. Samen zetten ze alles op alles om ervoor te zorgen dat filmeducatie in Groningen, Friesland en Drenthe een structurele plek in het primair en voortgezet onderwijs krijgt. Daarvoor bouwen ze aan een netwerk van partijen met hetzelfde doel voor ogen, werken ze aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en docenten en informeren en inspireren ze gevraagd en ongevraagd.

Bijdrage We the North

€ 40.000,- in 2020.

Screen Noord

Screen Noord heeft als doel het filmklimaat in Noord-Nederland naar een hoger niveau te tillen. De organisaties New Noardic Wave (Friesland, projecttrekker) en Filmvereniging Groningen hebben het initiatief genomen voor een filmcommission netwerk voor het hele Noorden om samenwerking tussen filmmakers en mediabedrijven uit de drie provincies te bevorderen. Per provincie wordt een filmcommissioner aangesteld, die de cursus Filmcommissioner van AFCI doorloopt en succesvol afrondt. Zij helpen Noordelijk film- en mediatalent te professionaliseren door hen 5 verschillende filmLABS aan te bieden in samenwerking met het netwerk van festivals, productiehuizen, facilitaire bedrijven.

Bijdrage We the North

€ 50.000,- in 2020.

Noordelijke cultuurlening

Op zoek naar geld voor een cultureel project, product of herstel van je onderneming? In sommige gevallen kan een lening helpen. Voor het aanvragen van een cultuurlening is er sinds 2021 niet langer een regionale lening mogelijk. Wel zijn er meerdere landelijke regelingen.