Projecten


In 2016 startte We the North; een gezamenlijk cultureel programma voor heel Noord Nederland met als basis drie programmalijnen.

Vanuit deze programmalijnen zijn inmiddels verschillende projecten in Noord-Nederland in uitvoering. Hieronder vindt u een korte beschrijving per project.

Nieuws projecten

Netwerken We the North

Station Noord 2.0: ontwikkeling talentvolle podiumkunstenaars

Station Noord 2.0 is opgezet om talentvolle podiumkunstenaars meer kansen te bieden zichzelf verder te ontwikkelen. Deze netwerksamenwerking tussen tien noordelijke professionele podiumkunstinstellingen en festivals biedt broedplaatsen voor jonge makers, acteurs en dansers. Station Noord 2.0 is nu ruim een jaar onderweg en heeft inmiddels zes projecten met jonge makers opgestart.

Bijdrage We the North

€ 200.000,- per jaar.

Up North!: talentontwikkeling popcultuur

Het project Up North is ontstaan om jonge cultuurmakers in de urban- en popcultuur in het Noorden meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Via Up North krijgen jonge cultuurmakers uit de urban- en popcultuur de kans om hun talenten te ontwikkelen door te experimenteren in een interdisciplinair laboratorium. De producties van deze talenten worden vervolgens gepresenteerd via de aangesloten Noordelijke podia en festivals.

Bijdrage We the North

€ 155.000,- voor de periode 2018-2020.

Hit the North: professionele ontwikkeling popmuziektalent

Hit the North is een samenwerking tussen popkoepels, festivals, podia, kennisinstellingen en media uit de drie Noordelijke provincies, dat als doel heeft om de professionele ontwikkeling van Noord-Nederlands popmuziektalent te stimuleren en de infrastructuur duurzaam te verstevigen. Jaarlijks krijgen negen talentvolle Noord-Nederlandse pop-acts een coaching- en professionaliseringstraject op maat, waarin aandacht wordt besteed aan zowel de artistieke als de zakelijke vaardigheden van de deelnemers.

Bijdrage We the North

€ 162.000,- voor de periode 2018-2020.

Hedendaagse beeldende kunst: de Noordenaars

Het platform 'Noordenaars' is ontstaan vanuit een behoefte onder presentatie-instellingen in het Noorden om meer samen te werken en meer op te trekken. Het platform bestaat uit negen leden die een focus hebben op de presentatie en productie van hedendaagse kunst. Het platform richt zich de komende tijd op de doorontwikkeling van de samenwerking, het ontwikkelen van gezamenlijke projecten en de positionering van BKV in de markt.

Bijdrage We the North

€ 11.520,- voor bevordering netwerkvorming.

Filmhub Noord

Filmhub Noord is een nauwe samenwerking tussen Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Kunstkade, Forum Groningen, Film in Friesland en het Internationaal Filmfestival Assen. Samen zetten ze alles op alles om ervoor te zorgen dat filmeducatie in Groningen, Friesland en Drenthe een structurele plek in het primair en voortgezet onderwijs krijgt. Daarvoor bouwen ze aan een netwerk van partijen met hetzelfde doel voor ogen, werken ze aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en docenten en informeren en inspireren ze gevraagd en ongevraagd.

Bijdrage We the North

€ 40.000,- in 2020.

Screen Noord

Screen Noord heeft als doel het filmklimaat in Noord-Nederland naar een hoger niveau te tillen. De organisaties New Noardic Wave (Friesland, projecttrekker) en Filmvereniging Groningen hebben het initiatief genomen voor een filmcommission netwerk voor het hele Noorden om samenwerking tussen filmmakers en mediabedrijven uit de drie provincies te bevorderen. Per provincie wordt een filmcommissioner aangesteld, die de cursus Filmcommissioner van AFCI doorloopt en succesvol afrondt. Zij helpen Noordelijk film- en mediatalent te professionaliseren door hen 5 verschillende filmLABS aan te bieden in samenwerking met het netwerk van festivals, productiehuizen, facilitaire bedrijven.

Bijdrage We the North

€ 50.000,- in 2020.

'Groot dromen, vandaag beginnen': Cultuureducatie

Het belang van cultuureducatie in het onderwijs is gegroeid. Maar het kan nog meer en beter. Daarom hebben de cultuureducatie instellingen uit het Noorden de krachten gebundeld in het project ‘Groot dromen, vandaag beginnen’. Zij werken de komende jaren gezamenlijk aan deskundigheidsbevordering van cultuuraanbieders en kunstvakdocenten, creatieve partnerschappen tussen onderwijs en cultureel veld en de verbinding tussen cultuur- en taaleducatie.

Bijdrage We the North

€ 110.000,- voor gehele project.

Art'66: cultuurparticipatie ouderen

Het deelnemen aan culturele activiteiten draagt bij aan gezondheid en welzijn van ouderen. Vanuit deze gedachten is het experiment ‘Art’66’ ontstaan. Art’66 richt zich op het creëren van passend aanbod voor ouderen die weinig met kunst en cultuur in aanraking komen. Om ouderen, cultuurmakers en zorginstellingen te inspireren hebben wij in 2017 het symposium Zin-tuigen georganiseerd. Inmiddels staan de uitvoeringsprojecten in de steigers.

Bijdrage We the North

€ 10.000,- symposium Zin-tuigen in Emmen.
€ 20.000,- festival UP! in Leeuwarden.

Thuis in Hoogeveen: cultuurparticipatie vluchtelingen

Kunst kan een positieve bijdrage leveren aan inburgering en integratie. In ‘Thuis in Hoogeveen’ vertelden Syrische vluchtelingen het verhaal van hun vlucht en hun kennismaking met Nederland. De deelnemers gaven zelf de voorstelling vorm, schaafden tijdens dit proces hun Nederlands bij en kregen hulp om contact te maken met hun Nederlandse buurtgenoten. Vanwege het grote succes is de methodiek ook in Groningen toegepast en wordt deze verder uitgedragen.

Bijdrage We the North

€ 10.000,- voor verspreiding methodiek.

Community Art Netwerk Noord-Nederland leergemeenschap

Het bereik van publieksgroepen in dorpen en stadswijken is sterk verbreed door community art-achtige programma’s als De Reis, Under de Toer, Podium Platteland en De Wijk de Wereld. Kennis en ervaring die daarmee is opgedaan willen we graag delen met makers, beleidsmakers en ondersteuners in Groningen, Fryslân en Drenthe. We zijn daarom met een ‘leergemeenschap community art’ gestart en willen die schat aan ervaring in komende jaren nog meer toepassen. Inmiddels hebben de eerste bijeenkomsten al plaatsgevonden.

Bijdrage We the North

€ 10.000,- voor organisatie bijeenkomsten.

Noordelijke cultuurlening

Subsidie is niet altijd het antwoord op alle financieringsvraagstukken vanuit de sector. Wij verbreden daarom de financieringsmix voor kunst en cultuur door een noordelijke cultuurlening in samenwerking met Cultuur+ Ondernemen. Deze cultuurlening biedt kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele organisaties de mogelijkheid om te lenen tegen een scherpe rente. Door gebruik te maken van een lening behouden kunstenaars hun artistieke vrijheid.

Bijdrage We the North

€ 79.500,- voor de periode 2018-2020.