Netwerken en projecten


In 2016 startte We the North; een gezamenlijk cultureel programma voor heel Noord Nederland met als basis drie programmalijnen.

Vanuit deze programmalijnen zijn inmiddels verschillende projecten in Noord-Nederland in uitvoering. Hieronder vindt u een korte beschrijving per project.

Netwerken

Station Noord: ontwikkeling talentvolle podiumkunstenaars

Station Noord is opgezet om talentvolle nieuwe theatermakers en producenten meer kansen te bieden zichzelf verder te ontwikkelen. Deze netwerksamenwerking tussen zeventien (inter)nationaal opererende podiumkunstorganisaties in Noord-Nederland biedt broedplaatsen voor jonge makers, acteurs en dansers. De succesvolle werkwijze heeft vorig jaar geleid tot opname in de landelijke culturele basisinfrastructuur. In de komende periode wil Station Noord meer aandacht besteden aan de activiteiten en de culturele infrastructuur in Drenthe.

Bijdrage We the North

€ 200.000,- per jaar.

Bekijk de video van Station Noord.

Hit the North: professionele ontwikkeling popmuziektalent

Hit the North is een samenwerking tussen popkoepels, festivals, podia, kennisinstellingen en media uit de drie Noordelijke provincies, dat als doel heeft om de professionele ontwikkeling van Noord-Nederlands popmuziektalent te stimuleren en de infrastructuur duurzaam te verstevigen. Jaarlijks krijgen negen talentvolle Noord-Nederlandse pop-acts een coaching- en professionaliseringstraject op maat, waarin aandacht wordt besteed aan zowel de artistieke als de zakelijke vaardigheden van de deelnemers.

Bijdrage We the North

€ 54.000 per jaar.

Bekijk de video van Hit the North

Up North: interdisciplinair lab hiphop- en popcultuur

Het project Up North is ontstaan om jonge cultuurmakers in de urban- en popcultuur in het Noorden meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Via Up North krijgen jonge cultuurmakers uit de urban- en popcultuur de kans om hun talenten te ontwikkelen door te experimenteren in een interdisciplinair laboratorium. De producties van deze talenten worden vervolgens gepresenteerd via de aangesloten Noordelijke podia en festivals.

Bijdrage We the North

€ 51.000 per jaar.

Bekijk de video van Up North

Netwerk Cultuur & Natuur: talentontwikkeling beeldende kunst en landschap

Het jonge initiatief Cultuur & Natuur wil beginnende (beeldende) kunstenaars en curatoren uit Noord-Nederland kansen bieden om zich te ontwikkelen op het snijvlak van natuur en cultuur. Zij krijgen de mogelijkheid kennis uit te wisselen en ervaring op te doen. Into Nature is de aanjager en penvoerder van het netwerk. Samen met musea, kunstopleidingen, centra voor beeldende kunst en het noordelijk netwerk van beeldend kunstenaars de ‘Noordenaars’ wordt in kaart gebracht op welke wijze talentontwikkeling in de beeldende kunstsector een structureler karakter kan krijgen verbonden aan het Noord-Nederlandse cultuurlandschap.

Bijdrage We the North

€ 80.000 per jaar.

Bekijk de video van Cultuur & Natuur.

Hedendaagse beeldende kunst: de Noordenaars

Noordenaars is een platform voor presentatie-instellingen en kunstinitiatieven in Noord-Nederland, die staan voor experiment, ontwikkeling van talent en de productie van nieuwe kunst. De twaalf leden combineren kennis, ervaring en netwerken en stemmen programma's scherper op elkaar af voor meer zichtbaarheid en herkenbaarheid en verdere ontwikkeling van het uitzonderlijke, innovatieve kunstklimaat in Noord-Nederland. Gezamenlijk treden de Noordenaars naar buiten om een groter publiek bekend te maken met hun activiteiten.

Bijdrage We the North

€ 11.520,- voor bevordering netwerkvorming.

Filmpact Noord

Filmpact Noord gaat 90 talenten en professionals uit de drie noordelijke provincies trainen. Belangrijk onderdeel hierin is het opdoen van praktische ervaring door mee te werken aan de films die gemaakt worden in het kader van ‘Het Beloofde Land’ dat mede ondersteund wordt door het Filmfonds. Dit project is gericht op de ontwikkeling, productie en distributie van drie korte films en één middellange film. Talentvolle beginnende filmmakers krijgen hierbij de mogelijkheid om samen met ervaren professionals in de praktijk te leren. Dit gebeurt in combinatie met training en begeleiding. In mei 2023 wordt bekend gemaakt welke noordelijke filmmakers aan de slag gaan met de films van het project ‘Het Beloofde Land’. De films moeten voor 2024 klaar zijn voor vertoning.

Voor jonge talentvolle filmmakers is het belangrijk dat zij onderdeel kunnen zijn van een netwerk dat hen ondersteunt bij de professionele ontwikkeling door middel van ontmoeting, trainingen, aansluiting bij nationale en internationale netwerken en het creëren van meer vertoon mogelijkheden.

Het ontwikkelen en volwassen maken van de filmsector in Noord-Nederland biedt economische kansen aan de regio. Er is onder andere vanuit streamingplatforms een toenemende vraag naar grotere (regionale) producties. Een sterkere filmsector geeft makers ook meer mogelijkheden om in aanmerking te komen voor financiering uit landelijke fondsen en regelingen. Bij het Rijk en het Filmfonds is toenemende bereidheid om fondsen beschikbaar te stellen voor filmmakers in Noord-Nederland.

Bijdrage We the North

€ 200.000 in 2023-2024

Projecten

Street art festival in Leeuwarden, Assen, Emmen, Groningen

In de zomer van 2023 organiseert Writer's Block uit Leeuwarden een groot Street Art festival in vier steden in Noord-Nederland. Tijdens het festival maken verschillende kunstenaars muurkunst op grote lege muren ('mural street art') in Groningen, Assen, Leeuwarden en Emmen. De kunst wordt ter plekke bedacht en uitgevoerd door kunstenaars uit binnen- en buitenland. Elke stad krijgt 10 kunstwerken. Noordelijke talenten krijgen in het project volop de ruimte om naast internationale en nationale kunstenaars aan de slag te gaan. Ze kunnen deelnemen aan workshops en masterclasses en in gesprek gaan met professionals in een ‘college tour'-setting.

Bijdrage We the North

€ 180.000 in 2022-2023

STORMRAM

STORMRAM is een rondreizend theaterprogramma langs de verschillende theaters in Noord-Nederland, waarin werk van nieuwe Noordelijke makers wordt getoond. Één avond per seizoen gooit een theater haar deuren open voor nieuw en misschien onbekend werk.
Een STORMRAM avond bestaat uit een double-bill van een affe, avondvullende voorstelling van een professionele maker en een work-in-progress van een aanstormend talent. De avond wordt afgesloten met een nagesprek onder leiding van een professionele moderator.

Zo geven we makers, programmeurs, leerlingen van lokale/regionale (theater)opleidingen én publiek de mogelijkheid elkaar op een laagdrempelige manier te ontmoeten. Stormram faciliteert o.a. de ontmoetingen met de theaters, zorgt dat er algemene publiciteit rondom dit programma is en probeert zoveel mogelijk de uitkoopsommen te matchen bij de theaters.

De noordelijke theaters zijn enthousiast om nieuwe noordelijke makers ‘aan te bieden’ binnen een concept a la STORMRAM, omdat het veel moeilijker is om publiek voor hen ‘individueel’ te trekken. Zij verwachten dat het publiek met zo’n gecombineerd aanbod eerder een gok durft te nemen op onbekend talent.

Bijdrage We the North

€ 35.000 in 2022-2023 voor 23 Stormram avonden

LinC Noord

Leiderschap in Cultuur (LinC) is een intensief programma van twaalf maanden waarin deelnemers aan de slag gaan met diverse workshops, trainingen en persoonlijke coaching. Tijdens het traject krijgen deelnemers de mogelijkheid om hun netwerk uit te breiden, kennis te delen en te leren van experts uit de culturele sector. Het LinC-traject heeft als doel om professionals te helpen groeien als zakelijk of artistiek leider in de culturele sector. Het initiatief is gericht op zakelijke professionalisering en versterking van de noordelijke culturele infrastructuur.

Bijdrage We the North: € 75.000 voor het opleiden van twintig professionals uit Drenthe, Fryslân en Groningen in april 2024 - april 2025.

BBENG

BBENG heeft een marktverkenning uitgevoerd voor een ondersteuningsprogramma voor de creatieve sector. Er zijn twintig gesprekken gevoerd, een desktoponderzoek gedaan en de resultaten zijn gepresenteerd op de eindbijeenkomst in september 2023. Net als LinC is dit initiatief gericht op zakelijke professionalisering en versterking van de noordelijke infrastructuur.

Bijdrage We the North: € 15.730.