Proeftuin Nieuw Publiek


Hoe kun je een nieuw publiek interesseren voor kunst en cultuur en laten genieten van al het moois dat we in Noord-Nederland organiseren? Stichting Kunst & Cultuur en de Rijksuniversiteit Groningen hebben in 2020 de uitdaging aangenomen om te onderzoeken welke groepen mensen nooit naar theatervoorstellingen en culturele evenementen komen, wat hen tegenhoudt en hoe we deze mensen toch tot een bezoek kunnen verleiden. In de proeftuin nieuw publiek onderzoeken ze hoe drempels te verlagen en gaan ze experimenteren met nieuwe vormen van aanbod, publieksbereik en marketing. Doel is om samen met podiumkunstinstellingen manieren te ontwikkelen voor het creëren van een relatie met bestaand en nieuw publiek.

In de proeftuin nieuw publiek wordt samengewerkt met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), de Boekmanstichting en het lectoraat Kunst en Maatschappij van de Hanzehogeschool. De proeftuin wordt mogelijk gemaakt door de noordelijke overheden in We the North, het Fonds Podiumkunsten en het VSB fonds.

Onderzoek

De proeftuin nieuw publiek bestaat uit een theoretisch deel en een experiment. Onderzoek van bestaande invalshoeken en inzichten van professionals vormen de basis om te komen tot een integraal perspectief op de relatie makers, publiek en overheid. Ook wordt er een kwantitatieve analyse uitgevoerd om te zien wat we al weten van niet-bezoekers. Op basis van deze kennis ontwikkelen alle betrokkenen ideeën voor het experiment. De eerste fase wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en start begin 2021.

Experiment

Experimenteren betekent iets nieuws uitproberen, bijvoorbeeld nieuwe manieren om te communiceren met het publiek, een productie tot stand te brengen of cultuurbeleid maken. Het experiment betrekt makers, beleidsvertegenwoordigers en niet-bezoekers in het Noordelijke ecosysteem. Werkend vanuit producties en productieprocessen wordt onderzocht hoe relaties tussen aanbieders en bezoekers kunnen worden ingericht. Het experiment wordt door de onderzoekers van de RUG gevolgd en begeleid, resultaten worden verwerkt in een rapport met handvatten voor de praktijk. De tweede fase wordt gecoördineerd door Stichting Kunst & Cultuur (K&C).

Zie ook