Proeftuin Meertaligheid


Het algemene doel van de proeftuin was om taaldiversiteit te behouden en in te zetten als voedingsbodem voor een rijk cultureel klimaat. Naast het Nederlands kennen we in Noordoost-Nederland het Fries en verschillende varianten van het Nedersaksisch, maar ook talen van migranten en vluchtelingen, studenten en gebarentaal van doven. Die enorme verscheidenheid willen we vanuit de deelnemende provincies graag terugzien in diverse kunst- en cultuuruitingen. Taal maakt onderdeel uit van je identiteit.

Puntsgewijs:

  • Het delen van kennis over meertaligheid, taalbevordering en educatie.
  • Het presenteren van een culturele programmering die op een speelse en laagdrempelige manier het publiek met andere ogen kennis laat maken met de talen die zij zelf en hun buren gebruiken.
  • Het vernieuwen van het gebruik van taal als uiting in kunst en cultuur

De Proeftuin Meertaligheid was een initiatief van We the North in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is inmiddels afgerond.

Manifest Streekmeertaligheid

De kwartiermakers Goffe Jensma en Anne Popkema hebben een manifest Streekmeertaligheid geschreven met informatie over de inhoud van de proeftuin en de planning. Download hier:

Aftermovie Proeftuin Meertaligheid

Kwartiermakers

De proeftuin werd gecoördineerd en uitgevoerd door twee kwartiermakers: Goffe Jensma en Anne Popkema.

Goffe Jensma is hoogleraar Friese taal- en letterkunde, director of studies MA Multilingualism en BA Minorities & Multilingualism aan de Rijksuniversiteit Groningen en is tevens projectleider binnen het Centrum Groninger Taal en Cultuur.

Anne Popkema is zelfstandig vertaler, beleidsadviseur en onderzoeker. Daarnaast is hij docent Oudfries aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De kwartiermakers waren in de voorbereidende fase het aanspreekpunt voor de proeftuin, brachten het netwerk bij elkaar en begeleidden gezamenlijke, bovenprovinciale projectaanvragen.

Culturele projecten

Voor de programmering met culturele projecten was in totaal 310.000 euro beschikbaar. De subsidie was bedoeld voor culturele projecten met meertaligheid als primaire inspiratiebron. Zie de regeling voor alle subsidievoorwaarden.

Projecten

De subsidie is inmiddels verdeeld. De volgende projecten hebben een bijdrage gekregen vanuit de Proeftuin Meertaligheid:

Dansen op de grens

De stichting Noordpool Orkest ontvangt een bijdrage van € 40.000 voor het project Dansen op de grens. Met jongeren wordt er muziek gemaakt met de ritmes van nu. Met nieuwe teksten uit Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel en Gelderland wordt muziek geschreven waarop te dansen valt en waarin ook nieuwe liedteksten en gedichten uitmonden in actuele muziek.

Wordspoken

De hiphopformatie Wordspoken bestaat uit hiphopartiesten uit de noordelijke provincies en Gelderland en Overijssel. In hun show combineren ze het Fries, Nedersaksisch en stadsdialect op een speelse en vindingrijke manier met hedendaags taalgebruik. De stichting Popfabryk krijgt een bijdrage van € 70.000. Bekijk video's op Youtube en NPO Start.

Pidgin X

Pidgin X is een idee van productiehuis Explore the North en kunstenaar Ahilan Ratnamohan. Ze werken aan het ontwikkelen van een tweede, democratisch gevormde taal binnen een stad of dorp in Noord-Nederland. Eerst gaat een proef draaien in Leeuwarden, daarna wordt Pidgin X uitgezet in de provincie Groningen. Stichting Explore the North krijgt € 50.000 om het concept verder te ontwikkelen. Documentaire over dit project.

De Kraak

Productiehuis Spinbarg krijgt € 50.000 voor het maken van een voorstelling met animatie, beeldende kunst, muziek. De voorstelling moet mensen bewust maken van de landschappelijke en (cultuur-) historische waarde van de eigen leefomgeving. De voorstelling gaat op tournee door het Noorden en Oosten van Nederland, Noord-Duitsland en mogelijk Denemarken.

Once upon a time in the North

Het Frysk Harmony Orkest krijgt een subsidie van € 30.000 voor het organiseren van projectdagen met actieve workshops, entertainment en muziektheater. Er zijn drie voorstellingen, waaronder in Groningen. Een zangkoor vertelt de verhalen in de streektaal.

Contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u meedoen aan de proeftuin? Neem dan contact op met de kwartiermakers Goffe Jensma en Anne Popkema via onderstaand mailadres.

E-mail: proeftuinmeertaligheid@gmail.com.

WetheNorth
provincie Overijssel
provincie Gelderland
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap