Innovatie in kunst & cultuur - Het Noorden wakkert vernieuwing aan

Kunst en cultuur staan onder druk. De Nederlandse cultuursector moet veranderen. Zodat onder meer het ongelijke speelveld in het subsidiestelsel en de sterke nationale oriëntatie verdwijnt. Wij, het Noorden, laten zien welke vernieuwingen nodig zijn. Tot en met 2020 gaan Groningen, Friesland en Drenthe onder de naam ‘We the North’ het experiment aan. Op noordelijke bodem herijken we het culturele bestel en zetten we de kracht van de regio beter in. Daarvoor zijn de ideeën van alle ambitieuze spelers uit het culturele veld meer dan welkom.

Samen aan het roer

De drie provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen vormen de kern achter het vierjarige cultuurprogramma We the North. Zij werken samen binnen het Noordelijk Overleg Cultuur (NOC).

Het NOC zoekt voor We the North de verbinding met het hele noordelijke culturele veld. Lokale en regionale expertise, ervaring en ideeën zijn ontzettend belangrijk. Daarmee kunnen we grenzen verleggen en nieuwe ontwikkelingen starten.

We the North loopt de gehele kunstenplanperiode 2017 - 2020. Het schept de voorwaarden voor de periode 2021-2024. Landelijk wordt We the North met grote belangstelling gevolgd

Nieuws

Foto: LF2018
Foto: LF2018
Foto: LF2018
Foto: LF2018
foto05
foto06

Ruimte voor regionale energie

De Raad voor Cultuur beveelt een grote verandering aan: een herijking van het huidige cultuurbestel. De Raad oppert een mogelijke ‘omkering’: in plaats van de nationale overheid is de regio meer aan zet. Het regionale cultuurbeleid en de uitvoering ervan ligt dan in handen van de regio zelf. Dit geeft regionale initiatieven veel meer ruimte. De energie van creatieve ontwikkelaars wordt versterkt. Meer maatwerk, meer onderscheid: een goede voedingsbodem voor innovatieve ontwikkelingen. Kunst en cultuur van regionale betekenis willen we tot (inter)nationale kwaliteit verheffen.

Claudy Jongstra werkt voor Waste No Waste samen met Jona Sees (klein)

Onderweg leren we

We willen leren door middel van experimenteren. Door goed te monitoren krijgen we de kansen en knelpunten in beeld. Zowel in beleidsvorming, culturele programmering en uitvoering gaan we nieuwe routes, manieren en verbindingen ontdekken.

Noorderlicht fotomanifestatie 2017 Wetenschap Nucleus (klein)

Voorstel voor een experiment?

Inmiddels zijn twee experimenten gestart: Station Noord 2.0 (talentontwikkeling) en Cultuuronderwijs. Andere experimenten heeft het NOC in beraad genomen, meer initiatieven zijn welkom!

De voorwaarden:

  • Het noordelijk experiment bevat onderzoeksvragen over mogelijke veranderingen naar een meer regionaal cultuurbestel. Het levert relevante input voor de ontwikkeling van een nieuw landelijk cultuurbestel en er worden thema’s behandeld die in meer dan één noordelijke provincie van belang zijn.
  • Het levert iets relevants op voor het noordelijke culturele veld, bijvoorbeeld informatie, een werkwijze of methodiek.
  • Het experiment wordt op meerdere plaatsen in het Noorden, of in een groter deel van het Noorden, uitgevoerd. En wordt door Noordelijke (culturele) instellingen en/of kunstenaars geleid en uitgevoerd. Partners mogen van elders komen.

Aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met ons secretariaat: wethenorth@provinciegroningen.nl.

Dit willen we bereiken:

  • een intensievere, meer inhoudelijke samenwerking tussen Rijk en noordelijke overheden in cultuurbeleid. Met de nadruk op een gedeelde verantwoordelijkheid
  • in het Noorden: onderlinge afstemming van cultuurbeleid, meer programmatisch en ontwikkelingsgericht werken
  • grotere maatschappelijke en economische impact van kunst en cultuur in de regio
  • groter bereik van publiek: nieuw publiek, nieuwe vormen, spelers en partners
  • ontschotting tussen het domein cultuur en die van economie, participatie en natuur
  • meer samenwerking tussen culturele en andere spelers binnen de regio

Budget

Er is zes ton per jaar beschikbaar, bovenop de bestaande cultuurbudgetten van de overheden. We the North fungeert niet als subsidieloket. Het budget wordt beheerd door het NOC en wordt uitsluitend ingezet voor noordelijke experimenten die we samen ontwikkelen.

Saffransymfonie-Nieuw-Buinen