Reactie We the North op uitgangspuntenbrief Rijkscultuurbeleid 2025-2028


Op 29 juni aanstaande debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitgangspunten voor de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2025-2028. Vanuit de cultuurregio We The North zien we een aantal goede aanknopingspunten in de voornemens. Zo is duidelijkheid en continuïteit na een periode van Corona en nieuwe onzekerheden als hoge energieprijzen van groot belang. Daarnaast zien we meerwaarde in het nieuwe criterium maatschappelijke impact en de ambitie om met de cultuurregio's samen te werken. Tegelijkertijd zijn er ook enkele aandachtspunten, met name rondom de regionale spreiding van cultuurvoorzieningen. We vragen meer aandacht voor regionale spreiding gekoppeld aan Elke regio telt, en in dat kader behoud van de verruiming tot 15 BIS-plekken Jeugdpodiumkunsten (in concept-regeling staat nu 13) en behoud van de huidige spreiding met 3 BIS-festivals in Noord-NL (in concept-regeling staat nu 2).

Bekijk hier de volledige brief aan de woordvoerders Cultuur van de Tweede Kamer (pdf, 275 kB)