Proeftuin We the North moet meertaligheid bevorderen


De Proeftuin Meertaligheid van We the North ging op 13 februari officieel van start met een bijeenkomst in het provinciehuis van Groningen. De proeftuin is een samenwerkingsproject tussen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland en heeft als doel inwoners met bijzondere culturele projecten in aanraking te brengen met de streektaal.

Streektaal

Op 13 februari was er een bijeenkomst van cultuurmakers en instellingen die zich met taal bezighouden. De gedeputeerden Mirjam Wulfse van Cultuur van de provincie Groningen en Douwe Hoogland van Sociaal Beleid van de provincie Fryslân openden de bijeenkomst. Op de vraag wat taal voor haar betekent, antwoordde Mirjam Wulfse: "Taal heeft te maken met identiteit. Het is inspirerend en verbindend. Het komt recht uit het hart. Het is leuk ook de verschillen die er zijn." Als voorbeeld noemde zij: "In het Gronings zeg je: waar kom je weg en in Brabant is het waar kom je vandaan." Douwe Hoogland vertelde over de ervaringen met de combinatie van taal en cultuur die met Leeuwarden/Fryslân als Culturele Hoofdstad in 2018 zijn opgedaan. " In Friesland zijn we heel actief met het promoten en in stand houden van onze taal en delen we graag onze kennis en er ervaring met de andere provincies".

Subsidie

Verder stellen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de vijf provincies geld beschikbaar voor gezamenlijke culturele projecten rond meertaligheid. De Proeftuin Meertaligheid is bedoeld om culturele producties op te zetten die over de provinciegrenzen heen kijken en een breed publiek kunnen bereiken. In de producties moet de streektaal een belangrijke rol krijgen. De Proeftuin wil de komende jaren in het noorden en oosten van het land een duurzaam cultureel netwerk opbouwen. Voor de programmering met culturele projecten is de komende twee jaar in totaal € 220.000 beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor culturele projecten, waarin meertaligheid een belangrijke rol speelt. De subsidieregeling is sinds 1 januari opengesteld en loopt tot 31 december 2020.

Proeftuin Meertaligheid

De Proeftuin Meertaligheid is een initiatief van We the North in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We the North is een meerjarig cultuurprogramma van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen en heeft onder andere als doel grotere maatschappelijke en economische impact van kunst en cultuur in de regio tot stand te brengen. Dit betekent meer samenwerking tussen culturele en andere organisaties binnen de regio en een groter bereik van publiek met nieuw publiek, nieuwe vormen en nieuwe vormen van samenwerking