Lancering Proeftuin Meertaligheid


Op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de drie noordelijke provincies is in 2016 het programma We the North gestart. De ‘Proeftuin Meertaligheid’ is hiervan een onderdeel. Door in 2020 en 2021 een aantal culturele projecten te ondersteunen, wil We the North samen met de provincies Gelderland en Overijssel samenwerking bevorderen tussen de verschillende instellingen en individuen die zich in het noordoosten van Nederland bezighouden met streekmeertaligheid. De werkwijze van de Proeftuin is er allereerst op gericht om in het Noordoosten een duurzaam cultureel netwerk te bouwen. Cultuurprojecten dus, die via samenwerking tussen provincies een breed publiek kennis laten maken met streekmeertaligheid.

Om zo’n netwerk een goede start te geven, wordt een bedrag ter waarde van 220.000 euro voor culturele projecten beschikbaar gesteld. Cultuurmakers uit de vijf deelnemende provincies (Groningen, Drenthe, Fryslân, Overijssel, Gelderland) kunnen aanvragen indienen voor publieksvriendelijke, interprovinciale cultuurprojecten waarin streekmeertaligheid een belangrijke rol speelt.

Het noordoosten van Nederland is een klankentuin, een veeltalige ruimte. Door deze tuin lopen vele taalgrenzen. Soms vallen ze samen met provinciegrenzen, maar ze lopen ook tussen dorpen en steden, tussen maatschappelijke standen, tussen beroepsgroepen, tussen mensen. Er wordt op scholen in het Nederlands onderwijs gegeven, en soms ook in het Engels. Je hoort steeds vaker Engels en Duits op het werk en op straat, maar ook migrantentalen, jeugdtaal, straattaal – én natuurlijk de oude streekeigen talen. In het Noordoosten kennen we twee hoofdvariëteiten: het Fries en het Nedersaksisch, met daaronder weer een superdiverse verzameling van dialecten, accenten, klanken, woorden, zinswendingen.

Subsidieregeling

Voor informatie over bedragen en de criteria waaraan aanvragen moeten voldoen verwijzen kwartiermakers Goffe Jensma en Anne Popkema naar de subsidieregeling ‘Culturele programmering meertaligheid’.

Contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u meedoen aan de proeftuin? Neem dan contact op met de kwartiermakers Goffe Jensma en Anne Popkema via proeftuinmeertaligheid@gmail.com.

Meer informatie