We the North onderschrijft investering Rijk in cultuur


Op 12 maart heeft Minister Van Engelshoven haar visiebrief op cultuur gepresenteerd. Lees hieronder de reactie van We the North.

Waarde van cultuur

Cultuur heeft een eigen, intrinsieke waarde. Tegelijkertijd wordt ook de belangrijke maatschappelijke bijdrage die de sector kan leveren – in aansluiting op andere beleidsterreinen - gezien. Dit sluit goed aan bij de in 2017 ingezette programmalijnen van We the North, maar ook bij het programma van Leeuwarden-Fryslân 2018. Met de verbindende kracht van cultuur als motor voor sociale-maatschappelijke vernieuwing, sluit Noord-Nederland aan op de open samenleving die het Rijk ziet. De grote investering in het cultureel erfgoed - in het bijzonder de extra inzet in Groningen - wordt gewaardeerd.

Cultuureducatie

We the North kiest net als het Rijk voor een sterke basis voor cultuureducatie. Het is een mijlpaal dat het kabinet kunst en cultuur als fundament voor de ontwikkeling van jonge mensen in het hart van het onderwijscurriculum wil plaatsen. De continuering van de regeling CMK, verdere investering in de impulsregeling muziekonderwijs, aandacht voor jeugdtheater en museumbezoek voor alle leerlingen draagt daar aan bij.

Talentontwikkeling

De minister doet met haar inzet recht aan de kwaliteit van gerenommeerde gezelschappen, orkesten en musea. Tegelijkertijd is er aandacht voor een goed evenwicht tussen het vertrouwde en het nieuwe. Talentontwikkeling is een belangrijke pijler in het cultuurbeleid, waarbij aandacht is voor de artistieke top en de breedte. Goed dat er aandacht is voor betere doorgroei- en doorstroommogelijkheden, broedplaatsen en de arbeidsmarktpositie van kunstenaars.

Rijk en Regio werken samen

We the North werkt vanzelfsprekend graag mee aan het opstellen van profielen voor regionale ecosystemen. Let wel: We the North bestrijkt een gebied van maar liefst 3 provincies, vier steden en 1,7 miljoen inwoners. We moeten oog hebben voor de verschillen in stedelijke en regionale regio’s, in omvang en inzet. Cultuur moet hierin voor iedereen bereikbaar zijn. Nu al investeren de 7 grote Noordelijke overheden gezamenlijk €2,4 miljoen extra in het eigen culturele regioprofiel, graag werken wij de komende jaren verder in deze proeftuin om onze ‘eenheid in verscheidenheid’ verder te versterken en vorm te geven. Dit uiteraard in nauwe samenwerking met het Rijk, om tot een stevige culturele infrastructuur en programma’s op maat te komen.

Download

We the North onderschrijft investering Rijk in cultuur_ (pdf, 212 kB)