We the North ondersteunt talentontwikkeling in Noord-Nederland


Met in totaal € 386.000 aan subsidies ondersteunt de stedelijke cultuurregio We the North in 2022 de talentontwikkeling op het gebied van podiumkunsten, popmuziek en beeldende kunst in Noord-Nederland. Voor podiumkunsten en popmuziek gaat het om een voortzetting van bestaande activiteiten. Nieuw is de subsidie voor Natuur en Cultuur. Hiermee wil We the North talentvolle kunstenaars, curatoren, producenten en organisatoren de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen.

Het nieuwe initiatief Natuur en Cultuur bouwt voort op het succes van Into Nature, een tweejarige expositie die kunst en landschap met elkaar verbindt. Met de subsidie van € 80.000 wil Into Nature uitgroeien tot een noordelijk platform met kunstenaars en organisatoren uit Noord-Nederland. Zij krijgen de mogelijkheid kennis uit te wisselen en ervaring op te doen. Voor de verdere ontwikkeling van het platform wordt onder andere samengewerkt met musea, kunstopleidingen, centra voor beeldende kunst en het noordelijk netwerk van beeldend kunstenaars de ‘Noordenaars’. Natuur en Cultuur is het verbindende thema bij de ontwikkeling van het platform.

Dankzij de netwerken Hit the North en Up North hebben de afgelopen jaren diverse talentvolle beginnende popmusici uit Noord-Nederland zich verder kunnen ontwikkelen. Zij krijgen persoonlijke begeleiding om de stap te kunnen zetten naar een professionele loopbaan in de popmuziek. In de netwerken wordt nauw samengewerkt met pop- en kunstenorganisaties als Eurosonic, Popfabryk, Noordstaat, Into the Great Wide Open, PopGroningen, K&C Drenthe en Friesland Pop. Naast de subsidie van We the North kunnen beide netwerken rekenen op steun vanuit het Rijk. Voor popmuziek stelt We the North € 106.000 beschikbaar.

Station Noord heeft zich de afgelopen jaren bewezen als belangrijk netwerk voor Noord Nederlands talent op het gebied van onder andere muziek, theater en dans. Jonge makers kunnen hier hun plannen en ambities verder ontwikkelen en waarmaken bij een culturele instelling in Noord-Nederland. De succesvolle werkwijze heeft vorig jaar geleid tot opname in de landelijke culturele basisinfrastructuur.  In de komende periode wil Station Noord meer aandacht besteden aan de activiteiten en de culturele infrastructuur in Drenthe. Voor deze talentontwikkeling op het gebied van podiumkunsten is € 200.000 beschikbaar.

We the North

We the North is in 2017 gestart als een gezamenlijk experimenteerprogramma van zeven noordelijke overheden: de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de gemeenten Assen, Emmen, Leeuwarden en Groningen. Met de ambitie om een kwalitatief sterke noordelijke culturele infrastructuur op te bouwen die tot in de haarvaten van de regio doordringt, bijdraagt aan artistieke innovaties, een breed en divers publieksbereik kent en een bijdrage levert aan maatschappelijke uitdagingen. De provincie Groningen fungeert als penvoerder voor deze samenwerking.