Terugkoppeling Symposium 'Zin-Tuigen'


Met het Symposium ‘Zin-tuigen’ dat op 14 december 2017 in Emmen werd georganiseerd, is de eerste fase van het We The North-experiment 'ART66' afgerond.

Honderdvijfenzeventig deelnemers hebben zicht gekregen op het thema cultuurparticipatie en senioren en het fenomeen Positieve Gezondheid. Ze keerden huiswaarts met de volgende inzichten:

  1. Vergrijzing in Noord Nederland is dichterbij dan wellicht vermoed.
  2. Cultuurparticipatie voor/door senioren leidt tot toegevoegde waarden.
  3. Gezamenlijk nadenken over dit thema inspireert.
  4. De aanwezige deelnemers kunnen/moeten daarbij een rol vervullen.

Zin-tuigen_29A6481

Als vervolg zal er in 2018 binnen het experimenteerprogramma ‘We The North’ ruimte gecreëerd worden voor in Noord-Nederland werkzame jonge en ervaren kunstenaars in relatie tot de doelgroep senioren. We gaan hen uitdagen om met plannen te komen die recht doen aan de hierboven geschetste kennis voor deze specifieke vorm van cultuurdeelname. Daarnaast moeten de plannen passen binnen de ambities van We the North:

  • Een brede noordelijke scope.
  • Borgen van de toekomstbestendigheid voor cultuurparticipatie van senioren.
  • Samenwerking tussen partners en sectoren.
  • Verbinding tussen domeinen cultuur en zorg/welzijn.

Zin-tuigen_29A6414

Voor de jonge en ervaren kunstenaars vormen de inzichten van dit symposium het startpunt. Met hen willen we ons van daaruit oriënteren op een (mogelijk methodische) aanpak.