Subsidie voor Street Art festival in Noord-Nederland


In de zomer van 2023 vindt een groot Street Art festival plaats in Noord-Nederland. Tijdens het festival maken verschillende kunstenaars muurkunst in Groningen, Assen, Leeuwarden en Emmen. De noordelijke cultuurregio We the North stelt € 180.000 beschikbaar aan Writer's Block uit Leeuwarden voor de organisatie van dit festival.

Het Writer’s Block Street Festival is een verzameling van muurkunstwerken op grote lege muren ('mural street art') en graffiti. De kunst wordt ter plekke bedacht en uitgevoerd door kunstenaars uit binnen- en buitenland. Elke stad krijgt 10 kunstwerken.

Lokale talenten

Noordelijke talenten krijgen in het project volop de ruimte om naast internationale en nationale kunstenaars aan de slag te gaan. Ze kunnen deelnemen aan workshops en masterclasses en in gesprek gaan met professionals in een ‘college tour'-setting.

Stap naar professionele loopbaan

Het is de bedoeling dat het festival bijdraagt aan talentontwikkeling, jeugdcultuur en kunst in de openbare ruimte in de vier steden. Naast de subsidie van de cultuurregio moeten de deelnemende gemeenten ook een bijdrage leveren. Mirjam Wulfse (voorzitter We the North): "Met dit festival in vier steden slagen we erin koppelingen te leggen en de ontwikkeling van noordelijke talenten in onze regio te stimuleren. Het Street Art festival sluit goed aan bij de doelstellingen van We the North om jonge talenten een stap te laten zetten naar een professionele loopbaan in de cultuursector."

We the North

Het cultuurprogramma We the North is een initiatief van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen. Het is een noordelijke culturele samenwerking voor talentontwikkeling van makers in de podiumkunsten, popmuziek en beeldende kunst.

De Aéro Leeuwarden is een muurschildering van de Franse graffitikunstenaar Aéro. Het is een eerbetoon aan ouderen en is aangebracht op de zijkant van een verzorgingstehuis. Foto: Mitch de Pon