Omslag We the North

Reflectiebrief We the North


We the North heeft gereageerd op de aanvragen uit Noord-Nederland voor de landelijke culturele basisinfrastructuur 2021-2024. Minister Van Engelshoven heeft alle stedelijke regio’s gevraagd te reflecteren op de aanvragen in hun regio. Dit ‘reflectiemoment’ maakt deel uit van de samenwerking tussen het rijk en de vijftien stedelijke culturele regio’s zoals We the North. De reflectiebrief wordt door de Raad voor Cultuur meegenomen bij de beoordeling op het criterium ‘geografische spreiding’.

In de brief gaan we per aanvrager in op de positie in de regio en de aansluiting van de aanvraag op de ambities van de overheden in We the North. Ook hebben we de ruimte genomen de minister te wijzen op hoe de culturele infrastructuur zich in Noord-Nederland heeft ontwikkeld en waarom we de steun van het rijk hierbij hard nodig hebben. Met een ‘metrokaart’ geven we een overzicht van de noordelijke culturele infrastructuur.

De Raad voor Cultuur weegt de reflectie van de stedelijke regio mee in zijn oordeel over het criterium geografische spreiding, zoals beschreven in het beoordelingskader. Dit betreft de worteling van de instelling in de eigen stad en regio, maar gaat ook over de samenwerkingsverbanden van deze instelling met andere culturele of maatschappelijke organisaties in deze regio. De reflectie van de stedelijke regio betreft geen beoordeling of advies vanuit de regio. Ook geeft deze geen garantie op subsidie. De Raad voor Cultuur weegt alle vijf criteria uit de regeling tegen elkaar af en komt zo tot een advies aan de minister. Het advies van de Raad voor Cultuur wordt op 4 juni gepubliceerd.

Heeft u vragen over de brief? Neem contact op via wethenorth@provinciegroningen.nl.