Omslag We the North

Reactie We the North op advies van de Raad voor Cultuur voor de BIS 2021-2024


Vanmiddag maakte de Raad voor Cultuur zijn advies bekend over de landelijke Basisinfrastructuur (BIS) voor de periode 2021-2024. Dit advies is voor minister Van Engelshoven zwaarwegend bij de toekenning van landelijke subsidies. Vanuit Noord-Nederland zijn 19 aanvragen ingediend, waarvan 11 een positief advies krijgen. We the North constateert dat er een aantal Groningse nieuwkomers zijn met een positief advies, waar wij zeer blij mee zijn, maar dat er in Drenthe en Friesland behalve de regionale musea geen nieuwe toetreders zijn. Ontwikkelinstelling Grand Futura heeft een positief advies kan met het Station Noord 2.0-Netwerk op Noord-Nederlandse schaal de podiumkunsten blijven versterken.

Onze felicitaties gaan in de eerste plaats uit naar de nieuwkomers met een positief BIS-advies: Club Guy&Roni, Noorderzon, Grand Futura (als penvoerder van het Station Noord netwerk) en het Drents Museum, Groninger Museum en Fries Museum. Ook feliciteren we onze instellingen die wederom een positieve beoordeling hebben gekregen: het Noord Nederlands Orkest, het Noord Nederlands Toneel, Tryater, Oerol en het Houten Huis. Met al deze instellingen samen hebben we een sterk ecosysteem als vernieuwende stedelijke culturele regio. Een aantal instellingen heeft een negatief advies gekregen, namelijk Into Nature, Noorderlicht, Noordpool Orkest, Garage TDI en de ontwikkelinstellingen D:DNA en Platform Popcultuur Noord Nederland.

Voor de festivals in Noord-Nederland leidt het advies tot meerdere knelpunten. Opvallend is dat ESNS een positieve beoordeling heeft gekregen, maar niet wordt toegelaten tot de BIS, ondanks het internationale karakter en de kwaliteit van het festival. Hoewel Oerol in de BIS blijft, is het geadviseerde subsidiebedrag onvoldoende om op niveau te blijven. Noorderzon komt in de BIS, maar ook hier met een lager subsidiebedrag.

Teleurgesteld zijn wij over de geografische spreiding in het advies. In Noord-Nederland bevinden zich relatief weinig grote culturele instellingen en de afgelopen jaren hebben wij sterk ingezet op netwerkvorming. Station Noord heeft zich met onze steun ontwikkeld tot een landelijk voorbeeld. In het kader van spreiding in Noord-Nederland zien wij plek voor nog twee ontwikkelinstellingen in het Noorden, D:DNA (Assen) en Platform Popcultuur Noord Nederland (Leeuwarden). Eén van de sterke punten van Noord Nederland is de wisselwerking van stad, regio en het historische landschap, zoals wij in ons Regioprofiel hebben benadrukt. D:DNA zet net als Into Nature hier op in vanuit Drenthe, maar dit wordt helaas nog niet positief genoeg beoordeeld.

De komende periode blijven wij met de minister in gesprek over het versterken van de culturele infrastructuur. Wij wachten met spanning de besluiten op Prinsjesdag af. In de periode 2021-2024 blijven wij vanuit We the North samenwerken aan een sterkere culturele infrastructuur in Noord-Nederland.