Reactie We the North n.a.v. advies Raad voor Cultuur over het aanvraag- en beoordelingsproces voor de Culturele Basisinfrastructuur 2025-2028


Om een volgende kwalitatieve stap te kunnen maken vragen de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen aan staatssecretaris Uslu om regionale spreiding van middelen een wezenlijk onderdeel van haar toekomstig beleid te maken. Voor het noorden is het ook van belang dat Drentse topinstellingen als Garage TDI, Peergroup en Into Nature daarmee kunnen doorgroeien tot instellingen van (inter)nationaal belang.

Kunst en cultuur speelt een belangrijke rol in diverse maatschappelijke, sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Om dit tot bloei te laten komen in een plattelandsregio is een andere aanpak nodig dan in de grote steden. Hierbij is het van essentieel belang dat het Rijk hiervoor ruimte biedt en samen met We the North optrekt.

Bekijk hier de volledige brief aan staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) (pdf, 203 kB)