Omslag We the North

Investeren in cultuur in de regio loont


Minister van Engelshoven heeft op Prinsjesdag bekendgemaakt dat ze het budget van het Fonds Podiumkunsten (FPK) aanvult met 15 miljoen euro per jaar voor de periode 2021-2024. De Drentse PeerGrouP die haar FPK-subsidie zag verdwijnen is hiermee gered. Daarnaast stelt ze 2 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de ‘witte vlekken’ in  Drenthe, Friesland, Overijssel, Zeeland, Flevoland en Limburg. De stedelijke culturele regio We the North is blij met dit nieuws, maar ziet in de toekomst wel graag betere opvolging van de ministeriële belofte om met Rijksondersteuning regionaal beleid te versterken. We the North pleit er verder voor dat regionale overheden nauw betrokken worden bij de uitwerking van het tweede corona-steunpakket voor de culturele en creatieve sector dat de minister onlangs aankondigde.

Ambities We the North

We the North bouwt in de periode 2021-2024 verder aan het versterken van de netwerken van culturele instellingen, cultuurmakers en kunstenaars. Wij vinden de voorgenomen reparatie van het FPK een belangrijke erkenning van de rol die gezelschappen zoals de PeerGrouP spelen in de regionale en landelijke cultuursector. Als het aangevraagde subsidiebedrag van 4 ton per jaar alsnog wordt toegekend kan de PeerGrouP vanuit Donderen verder met verrassend en laagdrempelig locatietheater. PeerGrouP versterkt ook het noordelijke talentontwikkelingsnetwerk Station Noord. De ministeriële belofte om met Rijksondersteuning regionaal beleid te versterken moet volgens We the North in de toekomst wel meer terug te zien zijn, ook in het FPK.

Belang cultuur in de regio

Wij zijn trots op de cultuursector in Noord-Nederland, die een hoge kwaliteit biedt en zeer divers is. We the North investeerde in de periode 2017-2020 jaarlijks 6 ton extra in kunst en cultuur, voor initiatieven op provincie-overstijgend niveau. Onze investeringen van de afgelopen jaren hebben gezorgd voor meer talentontwikkeling, vernieuwing en samenwerking in de cultuursector. Inwoners en bezoekers van Noord-Nederland profiteren hiervan. Voor de BIS leidde dit tot nieuwe aanvragen met een goede regionale inbedding voor heel Noord-Nederland, namelijk voor de ontwikkelinstellingen Station Noord 2.0 (Groningen, podiumkunsten), D:DNA (Drenthe, cultuur en landschap) en PPNN (Fryslân, popmuziek). Aangezien alleen Station Noord gehonoreerd is zijn we  verheugd met het nieuws dat de minister aanvullend gaat investeren in Fryslân en Drenthe.

Impact coronacrisis

De coronaperiode is een moeilijke tijd voor de cultuursector. De zeven noordelijke overheden in We the North ondersteunen hun theaters, filmhuizen en musea hierbij, deels met ondersteuning van het Rijk. Het nieuwe steunpakket is hard nodig om de infrastructuur overeind te houden. We the North dringt er op aan dat de minister bij de uitwerking van dit steunpakket in gesprek blijft met provincies, gemeenten en stedelijke regio’s. Zij hebben namelijk het beste zicht op wat er nodig is voor de regionale situatie en kunnen maatwerk bieden. Deze tijd vraagt om flexibiliteit en betrokkenheid vanuit de overheid, met vertrouwen in de veerkracht en wendbaarheid van de cultuursector.