Omslag We the North

Nieuwe periode We the North


Op 1 januari start een nieuwe periode van samenwerking in het vierjarige cultuurprogramma We The North. De drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen werken hierin samen aan een sterkere en vitale culturele infrastructuur. Van 2017 tot en met 2020 zijn daarmee goede resultaten bereikt. Vooral dankzij de culturele partners die daaraan bijdroegen.

De sterke samenwerking willen de overheden daarom voortzetten. Met het toekomstdocument zijn de belangrijkste kaders voor de nieuwe periode 2021-2024 onlangs vastgesteld. De inzet is vernieuwing, versterking en borging van deze resultaten. Die kaders krijgen komend jaar een uitwerking naar de uitvoering. Voor 2021 is daarom alleen de lopende regeling verlengd. Dit betekent dat nieuwe aanvragen voorlopig niet in behandeling worden genomen, buiten Station Noord, Hit the North en Up North. Om die reden is een subsidieplafond ingesteld van 306.000 euro.

Zodra er weer mogelijkheden zijn voor nieuwe aanvragen, ontvangen culturele partners hierover informatie. In tussentijd is het van belang dat overheden en culturele partners met elkaar in gesprek blijven over de culturele infrastructuur.

Meer informatie