Omslag We the North

Nieuw beleid We the North 2021-2024


Het nieuwe beleid van We the North 2021-2024 is in voorbereiding. Voor een groot deel met dezelfde doelstellingen zoals lobby, netwerken voor talentontwikkeling en verbreding en vernieuwing. De basis hiervoor staat in een toekomstdocument dat we voor de coronacrisis opstelden.

Die crisis raakt de cultuursector fors. Makers, podia en zzp’ers zijn sterk beperkt in hun mogelijkheden om cultuur te brengen en zien een groot deel van hun inkomsten wegvallen. Ook al lijken we inmiddels onderweg naar het “nieuwe normaal”, er blijft nog veel onzeker. Hoe lang dat duurt valt onmogelijk te zeggen. We the North staat voor een sterke cultuursector in het Noorden. Daarom onderzoeken we hoe we vanuit bestaand en nieuw beleid cultuur zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen. We nodigen je uit het toekomstdocument te lezen en we gaan graag (met de netwerken) in gesprek.