Filmpact Noord


Filmpact Noord gaat 90 talenten en professionals uit de drie noordelijke provincies trainen. Belangrijk onderdeel hierin is het opdoen van praktische ervaring door mee te werken aan de films die gemaakt worden in het kader van ‘Het Beloofde Land’ dat mede ondersteund wordt door het Filmfonds. Dit project is gericht op de ontwikkeling, productie en distributie van drie korte films en één middellange film. Talentvolle beginnende filmmakers krijgen hierbij de mogelijkheid om samen met ervaren professionals in de praktijk te leren. Dit gebeurt in combinatie met training en begeleiding. In mei 2023 wordt bekend gemaakt welke noordelijke filmmakers aan de slag gaan met de films van het project ‘Het Beloofde Land’. De films moeten voor 2024 klaar zijn voor vertoning.

Voor jonge talentvolle filmmakers is het belangrijk dat zij onderdeel kunnen zijn van een netwerk dat hen ondersteunt bij de professionele ontwikkeling door middel van ontmoeting, trainingen, aansluiting bij nationale en internationale netwerken en het creëren van meer vertoon mogelijkheden.

Het ontwikkelen en volwassen maken van de filmsector in Noord-Nederland biedt economische kansen aan de regio. Er is onder andere vanuit streamingplatforms een toenemende vraag naar grotere (regionale) producties. Een sterkere filmsector geeft makers ook meer mogelijkheden om in aanmerking te komen voor financiering uit landelijke fondsen en regelingen. Bij het Rijk en het Filmfonds is toenemende bereidheid om fondsen beschikbaar te stellen voor filmmakers in Noord-Nederland.