Zoveel ruimte in ons hoofd

Subsidie voor Up North en Hit the North


Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft als penvoerder van We the North besloten subsidie toe te kennen aan de projecten 'Up North' en 'Hit the North'.

Hit the North

Hit the North is een samenwerking tussen popkoepels, festivals, podia, kennisinstellingen en media uit de drie Noordelijke provincies, dat als doel heeft om de professionele ontwikkeling van Noord-Nederlands popmuziektalent te stimuleren en de infrastructuur duurzaam te verstevigen. Jaarlijks krijgen negen talentvolle Noord-Nederlandse pop-acts een coaching- en professionaliseringstraject op maat, waarin aandacht wordt besteed aan zowel de artistieke als de zakelijke vaardigheden van de deelnemers. De bijdrage van We the North voor dit project is € 162.000,- voor de periode 2018-2020.

Up North

Het project Up North is ontstaan om jonge cultuurmakers in de urban- en popcultuur in het Noorden meer ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Via Up North krijgen jonge cultuurmakers uit de urban- en popcultuur de kans om hun talenten te ontwikkelen door te experimenteren in een interdisciplinair laboratorium. De producties van deze talenten worden vervolgens gepresenteerd via de aangesloten Noordelijke podia en festivals. De bijdrage van We the North voor dit project is € 155.000,- voor de periode 2018-2020.

Meer informatie: