Filmhub Noord


Filmhub Noord is een nauwe samenwerking tussen Kunst & Cultuur, Keunstwurk, Kunstkade, Forum Groningen, Film in Friesland en het Internationaal Filmfestival Assen. Samen zetten ze alles op alles om ervoor te zorgen dat filmeducatie in Groningen, Friesland en Drenthe een structurele plek in het primair en voortgezet onderwijs krijgt. Daarvoor bouwen ze aan een netwerk van partijen met hetzelfde doel voor ogen, werken ze aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en docenten en informeren en inspireren ze gevraagd en ongevraagd. In elke provincie is ook een Proeftuin: een gelijkwaardige en onderzoekende samenwerking tussen het onderwijs, steuninstellingen en aanbieders van filmeducatie. Hierin wordt al doende de vraag van het onderwijs beantwoord.

Filmeducatiehubs

Filmeducatiehubs vormen een onderling netwerk en zijn aangesloten op het landelijk coördinatiepunt voor filmeducatie in Nederland. Met bijdragen van het landelijk Filmfonds en We the North op zak is Filmhub Noord in 2020 het pilotjaar in gegaan. De ervaringen uit dit eerste jaar, hopen ze de komende jaren verder uit te diepen en uit breiden. Zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot:

  • kritische kijkers
  • creatieve makers
  • beeldbewuste burgers

Bijdrage We the North

40.000 voor het opzetten van een filmeducatiehub in Noord-Nederland in 2020.