Proeftuin Meertaligheid


De Proeftuin Meertaligheid heeft als doel om de inwoners en bezoekers van de vijf deelnemende provincies (Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel) via prikkelende culturele projecten op een laagdrempelige wijze in aanraking te laten komen met de diversiteit in de regio. Om dit te realiseren zal er eerst een duurzaam netwerk opgezet worden tussen cultuurmakers en instellingen die zich met taal bezighouden. Vervolgens is er geld beschikbaar voor gezamenlijke culturele projecten met meertaligheid als primaire inspiratiebron.

De Proeftuin Meertaligheid is een initiatief van We the North in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Update omtrent coronavirus

In verband met de impact van het coronavirus wordt de uitvoeringstermijn voor alle projecten binnen de Proeftuin Meertaligheid verruimd tot eind 2021.

Als de uitvoering van het project nog in 2020 plaatsvindt, dan moet in de aanvraag worden beschreven op welke wijze het project wordt uitgevoerd in relatie tot de huidige Corona-maatregelen en welke aanpassingen er worden gedaan.

Nieuws Proeftuin Meertaligheid

Manifest Streekmeertaligheid

De kwartiermakers Goffe Jensma en Anne Popkema hebben een manifest Streekmeertaligheid geschreven met informatie over de inhoud van de proeftuin en de planning. Download hier:

In het kort

De Proeftuin Meertaligheid loopt van 2019 tot en met 2020, met uitloop naar 2021. De proeftuin bevat de volgende onderdelen:

  • Vorming netwerk tussen cultuurmakers en taalinstellingen (begin 2020)
  • Programmering met culturele projecten (begin 2020 - eind 2021)
  • Overkoepelend project onder leiding van de Afûk (eind 2020 - eind 2021)

Het totale budget voor de proeftuin is 370.000, waarvan 220.000 euro voor de programmering met culturele projecten.

Kwartiermakers

De proeftuin wordt gecoördineerd en uitgevoerd door twee kwartiermakers: Goffe Jensma en Anne Popkema.

Goffe Jensma is hoogleraar Friese taal- en letterkunde, director of studies MA Multilingualism en BA Minorities & Multilingualism aan de Rijksuniversiteit Groningen en is tevens projectleider binnen het Centrum Groninger Taal en Cultuur.

Anne Popkema is zelfstandig vertaler, beleidsadviseur en onderzoeker. Daarnaast is hij docent Oudfries aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De kwartiermakers zijn in de voorbereidende fase het aanspreekpunt voor de proeftuin, brengen het netwerk bij elkaar en begeleiden gezamenlijke, bovenprovinciale projectaanvragen.

Culturele projecten

Voor de programmering met culturele projecten is in totaal 220.000 euro beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor culturele projecten met meertaligheid als primaire inspiratiebron. Het is de bedoeling dat vanuit het culturele netwerk gezamenlijke projecten worden geïnitieerd door partijen uit verschillende provincies. De kwartiermakers vervullen hier een coördinerende rol.

Voorwaarden

  • de activiteit is cultureel van aard met meertaligheid als primaire inspiratiebron;
  • de activiteit richt zich op meertaligheid, waarbij de in de betreffende provincies gebruikte streek- en minderheidstalen (Fries en Nedersaksisch) als basis fungeren;
  • de activiteit stimuleert de dialoog tussen verschillende talen;
  • de activiteit is laagdrempelig en publieksgericht;
  • de activiteit moet voor een bovenprovinciaal gebied relevant zijn;
  • de activiteiten moeten worden aangevraagd en uitgevoerd door minimaal drie partijen uit drie deelnemende provincies.

Zie de regeling voor alle subsidievoorwaarden.

Aanvraagperiode

De aanvragen zullen in verschillende rondes beoordeeld worden. Voor de eerste ronde is 110.000 euro beschikbaar en kan er tot 1 maart 2020 een aanvraag ingediend worden. Daarna volgt nog een tweede ronde van 2 maart tot en met 1 juni 2020.

Aanvragen

Subsidie kan aangevraagd worden via de provincie Groningen.

Contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u meedoen aan de proeftuin? Neem dan contact op met de kwartiermakers Goffe Jensma en Anne Popkema via onderstaand mailadres.

E-mail: proeftuinmeertaligheid@gmail.com.

Partners

WetheNorth
provincie Overijssel
provincie Gelderland
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap