Proeftuin Meertaligheid


De Proeftuin Meertaligheid heeft als doel om de inwoners en bezoekers van de vijf deelnemende provincies (Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel) via prikkelende culturele projecten op een laagdrempelige wijze in aanraking te laten komen met de diversiteit in de regio. Om dit te realiseren zal er eerst een duurzaam netwerk opgezet worden tussen cultuurmakers en instellingen die zich met taal bezighouden. Vervolgens is er geld beschikbaar voor gezamenlijke culturele projecten met meertaligheid als primaire inspiratiebron.

De Proeftuin Meertaligheid is een initiatief van We the North in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Update omtrent coronavirus

In verband met de impact van het coronavirus wordt de uitvoeringstermijn voor alle projecten binnen de Proeftuin Meertaligheid verruimd tot en met 2022.

Nieuws Proeftuin Meertaligheid

Manifest Streekmeertaligheid

De kwartiermakers Goffe Jensma en Anne Popkema hebben een manifest Streekmeertaligheid geschreven met informatie over de inhoud van de proeftuin en de planning. Download hier:

In het kort

De Proeftuin Meertaligheid loopt van 2019 tot en met 2020, maar heeft in ver band met corona uitloop tot en met 2022. De proeftuin bevat de volgende onderdelen:

 • Vorming netwerk tussen cultuurmakers en taalinstellingen (begin 2020)
 • Programmering met culturele projecten (begin 2020 - eind 2022)

Het totale budget voor de proeftuin is 370.000, waarvan 310.000 euro voor de programmering met culturele projecten.

Kwartiermakers

De proeftuin wordt gecoördineerd en uitgevoerd door twee kwartiermakers: Goffe Jensma en Anne Popkema.

Goffe Jensma is hoogleraar Friese taal- en letterkunde, director of studies MA Multilingualism en BA Minorities & Multilingualism aan de Rijksuniversiteit Groningen en is tevens projectleider binnen het Centrum Groninger Taal en Cultuur.

Anne Popkema is zelfstandig vertaler, beleidsadviseur en onderzoeker. Daarnaast is hij docent Oudfries aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De kwartiermakers zijn in de voorbereidende fase het aanspreekpunt voor de proeftuin, brengen het netwerk bij elkaar en begeleiden gezamenlijke, bovenprovinciale projectaanvragen.

Culturele projecten

Voor de programmering met culturele projecten was in totaal 310.000 euro beschikbaar. De subsidie was bedoeld voor culturele projecten met meertaligheid als primaire inspiratiebron. Zie de regeling voor alle subsidievoorwaarden.

Projecten

De subsidie is inmiddels verdeeld. De volgende projecten hebben een bijdrage gekregen vanuit de Proeftuin Meertaligheid:

 • Dansen op de grens 
  De stichting Noordpool Orkest ontvangt een bijdrage van € 40.000 voor het project Dansen op de grens. Met jongeren wordt er muziek gemaakt met de ritmes van nu. Met nieuwe teksten uit Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel en Gelderland wordt muziek geschreven waarop te dansen valt en waarin ook nieuwe liedteksten en gedichten uitmonden in actuele muziek.
 • Wordspoken
  De hiphopformatie Wordspoken bestaat uit hiphopartiesten uit de noordelijke provincies en Gelderland en Overijssel. In hun show combineren ze het Fries, Nedersaksisch en stadsdialect op een speelse en vindingrijke manier met hedendaags taalgebruik. De stichting Popfabryk krijgt een bijdrage van € 70.000.
 • Skik boartsje
  De Kunstenmakers ontwikkelt een bordspel om kennis te maken met de diversiteit aan taal en cultuur in Nederland. Het bordspel Skik boartsje gaat over het Nederlands, Nedersaksisch (alle grote en bekende dialecten en streektalen), Fries, straattaal en gebarentaal. De Kunstenmakers ontvangt € 70.000 subsidie.
 • Pidgin X
  Pidgin X is een idee van productiehuis Explore the North en kunstenaar Ahilan Ratnamohan. Ze werken aan het ontwikkelen van een tweede, democratisch gevormde taal binnen een stad of dorp in Noord-Nederland. Eerst gaat een proef draaien in Leeuwarden, daarna wordt Pidgin X uitgezet in de provincie Groningen. Stichting Explore the North krijgt € 50.000 om het concept verder te ontwikkelen.
 • De Kraak 
  Productiehuis Spinbarg krijgt € 50.000 voor het maken van een voorstelling met animatie, beeldende kunst, muziek. De voorstelling moet mensen bewust maken van de landschappelijke en (cultuur-) historische waarde van de eigen leefomgeving. De voorstelling gaat op tournee door het Noorden en Oosten van Nederland, Noord-Duitsland en mogelijk Denemarken.
 • Once upon a time in the North 
  Het Frysk Harmony Orkest krijgt een subsidie van € 30.000 voor het organiseren van projectdagen met actieve workshops, entertainment en muziektheater. Er zijn drie voorstellingen, waaronder in Groningen. Een zangkoor vertelt de verhalen in de streektaal.

Contact

Wilt u meer informatie, heeft u vragen of wilt u meedoen aan de proeftuin? Neem dan contact op met de kwartiermakers Goffe Jensma en Anne Popkema via onderstaand mailadres.

E-mail: proeftuinmeertaligheid@gmail.com.

Partners

WetheNorth
provincie Overijssel
provincie Gelderland
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap