Projecten

In 2016 startte We the North; een gezamenlijk cultureel programma voor heel Noord Nederland met als basis drie programmalijnen.

Vanuit deze programmalijnen zijn inmiddels zeven projecten in Noord Nederland in uitvoering. Hieronder vindt u een korte beschrijving per project.

Nieuws projecten

Station Noord 2.0: Talentontwikkeling podiumkunsten

Station Noord 2.0 is opgezet om talentvolle podiumkunstenaars meer kansen te bieden zichzelf verder te ontwikkelen. Deze netwerksamenwerking tussen tien noordelijke professionele podiumkunst- instellingen en festivals biedt broedplaatsen voor jonge makers, acteurs en dansers. Station Noord 2.0 is nu ruim een jaar onderweg en heeft inmiddels zes projecten met jonge makers opgestart.

Up North!: Talentontwikkeling popcultuur

Het project Up North is ontstaan om jonge cultuurmakers in de urban- en popcultuur in het Noorden meer talentontwikkelingsmogelijkheden te bieden. Via Up North krijgen jonge cultuurmakers uit de urban- en popcultuur de kans om hun talenten te ontwikkelen door te experimenteren in een interdisciplinair laboratorium. De producties van deze talenten worden vervolgens gepresenteerd via de aangesloten Noordelijke podia en festivals.

'Groot dromen, vandaag beginnen': Cultuureducatie

Het belang van cultuureducatie in het onderwijs is gegroeid, ook in Noord-Nederland. Maar het kan nog meer en beter. Daarom hebben de cultuureducatie instellingen uit de drie Noordelijke provincies de krachten gebundeld in het project ‘Groot dromen, vandaag beginnen’. Zij werken de komende jaren gezamenlijk aan deskundigheidsbevordering van cultuuraanbieders en kunstvakdocenten, creatieve partnerschappen tussen onderwijs en cultureel veld en de verbinding tussen cultuur- en taaleducatie.

Thuis in Hoogeveen: Cultuurparticipatie vluchtelingen

Kunst kan een positieve bijdrage leveren aan inburgering en integratie. In ‘Thuis in Hoogeveen’ vertelden Syrische vluchtelingen het verhaal van hun vlucht en hun kennismaking met de Nederlandse samenleving. De deelnemers gaven zelf de voorstelling vorm, schaafden tijdens dit proces hun Nederlands bij en kregen hulp om contact te maken met hun Nederlandse buurtgenoten. Vanwege het grote succes is de methodiek ook in Groningen toegepast en wordt deze verder uitgedragen.

Art'66: Cultuurparticipatie ouderen

Ook het Noorden kent een toenemende vergrijzing. Het deelnemen aan culturele activiteiten draagt bij aan gezondheid en welzijn van ouderen. Vanuit deze gedachten is het experiment ‘Art’66’ ontstaan. Art’66 richt zich op het creëren van passend aanbod voor ouderen die weinig met kunst en cultuur in aanraking komen. Om ouderen, cultuurmakers en zorginstellingen te inspireren hebben wij in 2017 het symposium Zin-tuigen georganiseerd. Inmiddels staan de uitvoeringsprojecten in de steigers.

Community art leergemeenschap

Het bereik van publieksgroepen in dorpen en stadswijken is sterk verbreed door community art-achtige programma’s als De Reis, Under de Toer, Podium Platteland en De Wijk de Wereld. Kennis en ervaring die daarmee is opgedaan willen we graag delen met makers, beleidsmakers en ondersteuners in Groningen, Fryslân en Drenthe. We zijn daarom met een ‘leergemeenschap community art’ gestart en willen die schat aan ervaring in komende jaren nog meer toepassen.

Noordelijke cultuurlening

Subsidie is niet altijd het antwoord op alle financieringsvraagstukken vanuit de sector. Wij verbreden daarom de financieringsmix voor kunst en cultuur door een noordelijke cultuurlening in samenwerking met Cultuur+ Ondernemen. Deze cultuurlening biedt kunstenaars, creatieve ondernemers en culturele organisaties de mogelijkheid om te lenen tegen een scherpe rente. Ze behouden hierbij hun artistieke vrijheid.