Programma

Tijdens het symposium ‘Kwaliteit in Context’ staan we stil bij de vraag of kwaliteit van kunst en cultuur een universeel begrip is of dat dit onlosmakelijk verbonden is (of zelfs moet zijn) met de context van een stedelijke regio. Er is meer dan artistieke kwaliteit, want zonder voedingsbodem en context geen bloeiend cultureel klimaat. Wel blijft artistieke kwaliteit, naar onze mening, een belangrijke factor en wordt daarom zeker niet ondergeschikt.

De doelgroep van het symposium is landelijk: fondsen, (bis) instellingen, andere stedelijke regio’s, OCW, RvC, maar zeker ook onze eigen (Noordelijke) connecties. Nadere informatie volgt snel.

Activiteit

Spreker(s)

Inhoud

Programma 10 november 2017

10.30 Inloop

Koffie en thee.

11.00 Opening

Sjoerd Feitsma (wethouder cultuur Leeuwarden)

Openingswoord.

11.15 – 12.05 Plenair

Thomas van Dalen (moderator)

11.15 – 11.20

Quirijn van den Hoogen

Quirijn van den Hoogen gaat in op de vraag hoe  kwaliteit nu beoordeeld wordt en hoe dit in de toekomst zou kunnen veranderen in de context van de stedelijke regio. De lezing is gebaseerd op zijn recente empirisch onderzoek bij de Raad voor Cultuur en de Noordelijke overheden.

11.20 – 12.05

Claartje Bunnik (video)

Claartje Bunnik belicht per video het Culturele Waardemodel uit haar nieuwste boek Naar waarde gewogen, over de kwaliteitsbeoordeling bij het toekennen van cultuursubsidies. De waarde van cultuur ontstaat in interactie met de samenleving. Ze bepleit daarom meer aandacht voor de impact van cultuur op de samenleving en een grotere rol van stakeholders in het beoordelingsproces.

12.05 – 12.50 Panel

12.50 – 13.00
intermezzo

Thomas van Dalen
(moderator)

Panel:
Annabelle Birnie
Ingeborg Walinga
Birgit Donker
Daphne Wassink
Sjoerd Wagenaar

Paneldiscussie over kwaliteit in context geleid door Thomas van Dalen.

13.00 – 14.00

Lunch

14.00 – 14.45

Keuze 1

Hub

Lotte Ravenhorst
(moderator)

Station Noord:
Mark Fischer

Mark Fischer laat aan de hand van voorbeelden zien hoe Station Noord werkt.  Station Noord is een artistieke hub, een netwerk van mensen en locaties voor begeleiding van (top)talent in de noordelijke regio. Doel is te investeren in de eigenzinnige makers van de toekomst en hen aan het noorden te binden als maker of ambassadeur.

Locatie

Edith Nobel
Sense of Place

Joop Mulder

Joop Mulder aan het woord over de rol en functie van kunst en cultuur in het toekomstbestendig maken van een krimpgebied. Gebiedsontwikkeling in optima forma. Een gesprek over de maatschappelijke waarde van kunst en hoe we dat met elkaar organiseren en waarderen (bewustwording milieu en landschappelijke waarde, leefbaarheid, economisch, toeristisch, sociaal).

Maatschappij

Nienk Hoepman

Stichting Culturele Hoofdstad 2018:
Sjoerd Bootsma

Leeuwarden-Fryslân 2018 staat voor de deur! Schitterende blockbusters maar ook 800 mienskipsprojecten. Kunst & cultuur is agenda-zettend rond grote thema’s als ecologie, duurzaamheid, de toekomst van de landbouw, leefbaarheid, taal & identiteit, diversiteit. Wat doet dit met Fryslân? En hoe kan toekomstig cultuurbeleid hier optimaal op inspelen? Sjoerd Bootsma vertelt.

15.00 – 15.45

Keuze 2

Hub

Tanja Mlaker
(moderator)

Claudy Jongstra
Tijl Couzij

Claudy Jongstra met haar Farm of the World/WASTE NO WASTE en Tijl Couzij van Lab Vlieland gaan in gesprek over de regio als werkterrein om hun ambities te verwezenlijken. Kwaliteit staat daarbij centraal.

Locatie

Els van den Berg
(moderator)

Tryater
Pauperparadijs
Iepen Loftspul

Noord-Nederland kenmerkt zich door ruimte, zowel fysiek als mentaal. Traditioneel gezien komt kunst en cultuur naar de leefomgeving van het publiek zelf, goed verbeeld in het grote aanbod in locatietheater. Hoe is deze traditie ontstaan, welke ontwikkelingen zijn er gaande en welke factor speelt het begrip kwaliteit hierin? Tryater, het Pauperparadijs en Iepenloftspul Jorwert vertellen elk vanuit hun eigen achtergrond over theater maken zonder de begrenzing van vier muren.

Maatschappij

Anne de Jong
(moderator)

Loods 13
Kloosterburen

Centraal staat de schuring tussen kwaliteit en het maatschappelijk belang. Loods 13 en Kloosterburen gaan in gesprek met elkaar over deze wrijving.

16.00 Plenair

Terugkoppeling van de dag

16.15 Afsluiting

Fleur Gräper (gedeputeerde Groningen)

Paul de Rook

(wethouder Groningen)

Afsluitend woord.

16.30 - 17.30 Borrel

Netwerkmoment